Leila Atlassi / Karolina Adolfsson

Utbildning

Leila Atlassi, Master of Fine Arts in Design, Högskolan för Design och Konsthantverk, Göteborg.

Karolina Adolfsson, Master of Science Industrial Design Engineering, Chalmers, Göteborg.

Karolina och Leila startade 2010 ett multidisciplinärt designsamarbete med fokus på produkter. I detta samarbete är det är lusten till skapandet som styr, både över processen och resultatet!