Planer för hemsidan

Vi har gjort om layouten på hemsidan och gjort plats för mer information. Vi ville göra den mer strukturerad och överskådlig samt få ut mer information och bilder på sidan. Vi kommer löpande uppdatera sidan med mer bildmaterial, 2 och 3D CAD filer samt mer projekt och projektbeskrivningar. Sidan är tänkt att bli ett mer och mer komplett verktyg för att skaffa informationen man behöver.

Nya hemsidan är producerad i samarbete med Tim Alpen och Andreas Engberg.