Miljöcertifiering

Balzar Beskow har blivit miljöcertifierade under oktober 2011. Vårt miljöledningssystem är nu certifierat enligt ISO 14001. Vi har sedan länge arbetat med att minska vår påverkan på miljön och detta är ett led i att formalisera det arbetet. De som reviderat vårt arbete är certifieringsföretaget Intertek och efter revisionen konstaterade man att Balzar Beskow blev godkända helt utan några anmärkningar. Detta var något som revisorn inte varit med om tidigare och ett kvitto på hur rätt vi arbetat med vårt system, plus en väldigt bra start.

En stor del av arbetet med miljö är att vi går över till helt vattenbaserade lacker och betser. Detta arbetet är i stort sett klart under september.