Trippel A rating

Balzar Beskow har fått högsta betyg!

Så här i skolavslutningstider är det roligt att meddela att vi har fått högsta betyg i ordning och uppförande vad det gäller ekomomin.

Balzar Beskow har blivit tilldelade trippel A i kreditbetyg av Soliditet. Det betyder att vi har få högsta kreditbetyg och därmed har en stark ekonomisk bas. Detta är i sin tur tryggt för våra kunder och för våra leverantörer att vi kan leva upp till de åtaganden som vi har.

Ratingskalan AAA ägs av Soliditet och sammanställs från öppna källor som Bolagsverket, Skatteverket, SCB, Kronofogdemyndigheten och Lantmäteriverket. Skalan som går från AAA som är bästa betyg till C som är sämsta sammanställs utifrån en mängd olika beslutsregler. För att erhålla AAA skall man bland mycket annat ha nyckeltal som är väsentligt över branschens genomsnitt. Sammanlagt har straxt över 3% av landets bolag AAA i kreditbetyg.

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditets värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.