Miljö

Hållbarhet har alltid varit ett ledord för oss när vi tar fram möbler. Kan vi få möbeln att leva i många år ute hos våra kunder så har vi använt resurserna bra. Här ställer det stora krav på design, dels för att man ska klara ögats slitage och formen skall leva ett långt liv, dels för att den påverkar de material och tekniker vi använder, samt även för att möbeln ska kunna återvända i kretsloppet på ett bra sätt.

Kunnande och nyfikenhet krävs i tillverkningen för att förbättra och minska förbrukningen av resurser. Vi är ceritfierade enligt ISO 14001 sedan hösten 2011. Vi har även påbörjat processen med att miljömärka delar av sortimentet till att börja med. Dessa åtgärder är ett led i att formalisera det arbete som vi sedan länge gjort för att ständigt förbättra vår miljöpåverkan.